Tin tức - Sự kiện

Ngày 09/12/2017, đội nhân viên siêu thị công ty Toàn Diện đã nhiệt tình hỗ trợ họat động xúc tiến bán hàng đối với sản phẩm Thiết bị làm rau dinh dưỡng Happy tại một số đại lý phân phối.

Người sáng lập

“Chân dung nhà sáng nghiệp Việt Nam và Thế giới” là ấn phẩm tập hợp ghi danh những đóng góp của các nhà sáng nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới được tổ chức biên soạn bởi Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm UNESCO Truyền thông Cộng đồng.

THIẾT BỊ LÀM RAU GIÁ SẠCH ĐA NĂNG GV-102
THIẾT BỊ LÀM RAU GIÁ SẠCH ĐA NĂNG GV-102
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn – những sản phẩm hữu ích

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn đem đến những giá trị lợi ích thiết thực dành cho người sử dụng.

Xem thêm