ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Đề tài: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA RAU MẦM

08/08/2017, 14h:20

Ngày 20 tháng 06 năm 2017, đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tác động của ánh sáng tới sinh trưởng và phát triển của rau mầm” do TS. Đỗ Ngọc Chung làm chủ nhiệm. Học viện Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, cùng phối hợp thực hiện có Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Toàn Diện.


404 - File or directory not found.

404 - File or directory not found.

The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.